The Swayambhunath stupa in Kathmandu.
previous previous        thumbnails        next next